Chất liệu tranh

Giấy mỹ thuật

Tranh in trên giấy mỹ thuật Canson cao cấp từ Pháp – Giấy có gân 2 mặt, dầy và lên màu tranh đẹp.

Giá chỉ từ 220.000đ cho  bức tranh in trên giấy mỹ thuật!

Leave your comment